Suomeksi

Musiklek

Kontaktuppgifter

Musikinstitutet Raseborg
Torggatan 8 10300 Karis

Kanslist Mari Taipale
tfn 019 289 2748
mari.taipale@raseborg.fi

Undervisningsenheter och lärare

Ingåenheten (Merituulen koulu, nya sidan, Idrottsvägen 3)
lärare Mirva Soininen

Karisenheten (Elin Kurcksg. 11, ingång från Centralgatans sida)
lärare Suvi Gräsbeck
tfn 050 307 6425

Ekenäsenheten (Raseborgsvägen 8 C, Ekenäsgården)
Tenala (Höjdens skola)
Monica Henriksson; monica.henriksson@raseborg.fi
tfn 040 538 2167

Hangöenheten
(Hagaparken, 10900 Hangö)
lärare meddelas senare

Raseborgs Kulturinstitut / musikinstitutet Torggatan 8 10300 Karis (019-289 2751)