Suomeksi

Musiklek

Kontaktuppgifter

Musikinstitutet Raseborg
Ystadsgatan 14, 10600 Ekenäs

Kanslist Mari Taipale
tfn 019 289 2748
mari.taipale@raseborg.fi

Undervisningsenheter och lärare

Ingåenheten (Merituulen koulu, nya sidan, Idrottsvägen 3)
lärare Mirva Soininen

Karisenheten (Elin Kurcksg. 11, ingång från Centralgatans sida)
lärare Suvi Gräsbeck
tfn 050 307 6425

Ekenäsenheten (Raseborgsvägen 8 C, Ekenäsgården)
Tenala (Höjdens skola)
Monica Henriksson; monica.henriksson@raseborg.fi
tfn 040 538 2167

Hangöenheten
(Hagaparken, 10900 Hangö)
lärare meddelas senare

Musikinstitutet Raseborg, Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs, tfn. (019) 289 2750