Suomeksi

Raseborg

Hangö

Ingå

Karisenheten

Lönnbergska fastigheten
Elin Kurcksgatan 11
Ingång från gården på Centralgatans sida

Karisenheten: lärare - biträdande rektor Nike Lönnqvist 019 289 2753
nike.lonnqvist@raseborg.fi

Orkesterledare, rytmiklärare och violinlärare i Karis:
Päivi Anisimova, tfn 019 289 2755

Karisnejdens musikskola grundades år 1984. Den verkade som privat musikskola tills regionens musikskolor sammanslogs år 1993 till det kommunala Musikinstitutet Raseborg. Sedan 2009 hör Karis till Raseborgs stad och där finns en av musikinstitutets undervisningsenheter.

Raseborgs Kulturinstitut / musikinstitutet Torggatan 8 10300 Karis (019-289 2751)