Suomeksi

Raseborg

Hangö

Ingå

Ingåenheten

Museivägen 7
10210 INGÅ

Föreståndare för Ingåenheten: Antti Soininen, tfn 019-289 2756

Karisnejdens musikskola grundades år 1984 och hade från början undervisning även i Ingå. Musikskolan var privat fram till år 1993 då regionens musikskolor sammanslogs till det kommunala Musikinstitutet Raseborg.

Raseborgs Kulturinstitut / musikinstitutet Torggatan 8 10300 Karis (019-289 2751)