Suomeksi

Raseborg

Hangö

Ingå

Hangöenheten

Från och med hösten 2010 verkar musikinstitutets Hangöenhet i Hagaparkens skola (i samma hus som finska högstadiet och gymnasiet).

Hagaparken
10900 HANGÖ
tfn 019-289 2758

gatuadress: Bromarvsgatan 36

Föreståndare för Hangöenheten: Heikki Silvola

Hangö musikskola grundades år 1964. År 1993 sammanslogs regionens musikskolor och i dag utgör Hangöenheten en del av Musikinstitutet Raseborg.

Raseborgs Kulturinstitut / musikinstitutet Torggatan 8 10300 Karis (019-289 2751)