Suomeksi

Aktuellt

Ti, 20.03. kl. 10.00
Undervisningsfri dag (fortbildning för lärare och läroplanarbete kl 10-16 i Kyrkslätt)

On, 21.03. kl. 14.15
Tisdagsorkester från Karis har konsert i daghem Tunabo, Snappertuna

On, 21.03. kl. 14.45
Tisdagsorkestern från Karis har konsert i seniorhus Tunahem, Snappertuna

On, 21.03. kl. 18.30
Debutanternas afton i Hangö, Hagapark skola

On, 21.03. kl. 18.30
Kammarmusik i Karis, Elin Kurcksgatan 11, ingång Centralgatan

ANMÄLNING

till inträdestest och musiklekskola

Musikinstitutet Raseborgs verksamhet fortsätter fr.o.m. 1.8.2017 under namnet

RASEBORGS KULTURINSTITUT GKU-musik

Verksamhetsområdet för grundläggande konstundervisning i musik (fördjupad lärokurs) är staden Raseborg (med undervisning i Ekenäs och Karis) samt Hangö och Ingå. Här kan man utöva musik på ett mångsidigt sätt.

  • man får personlig instrumentundervisning
  • man får musicera tillsammans med andra
  • man får träna sitt gehör, lära sig notskrift, musikteori och annat intressant!
  • för barn under skolåldern finns musiklekskola

GKU-MUSIKENS KANSLI:
Torggatan 8
10300 Karis

E-postadress: musikinstitutet@raseborg.fi

Det finns ännu några lediga platser i musiklekskola (under 7 år gamla barn). Kanslist Mari Taipale ger närmare besked (019 289 2748).

OBS! Anmälningstiden till inträdestest för instrumentelever börjar i april 2018. Den anmälningslänken fungerar inte för tillfället.

       
Raseborgs Kulturinstitut / musikinstitutet Torggatan 8 10300 Karis (019-289 2751)