Suomeksi

Raseborg

Hangö

Ingå

Enheter

Raseborgs Kulturinstitut ger grundläggande konstundervisning (GKU) i musik enligt fördjupad läroplan (musikinstitutsunderevisning) i Raseborgs stad (Ekenäs och Karis) samt i Hangö och Ingå.

Raseborgs Kulturinstitut / musikinstitutet Torggatan 8 10300 Karis (019-289 2751)