Suomeksi

Raseborg

Hangö

Ingå

Enheter

Raseborgs Kulturinstitut ger grundläggande konstundervisning (GKU) i musik enligt fördjupad läroplan (musikinstitutsunderevisning) i Raseborgs stad (Ekenäs och Karis) samt i Hangö och Ingå.

Musikinstitutet Raseborg, Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs, tfn. (019) 289 2750