Suomeksi

Raseborg

Hangö

Ingå

Ekenäsenheten

Raseborgsvägen 8
10600 EKENÄS
tfn kansli (019) 289 2750

Ekenäsenheten: lärare - biträdande rektor Nike Lönnqvist tfn 019 289 2753
nike.lonnqvist@raseborg.fi

Ekenäs stads musikskola grundades år 1973. År 1993 sammanslogs regionens musikskolor till Musikinstitutet Raseborg. Sedan 2009 hör Ekenäs till Raseborgs stad och Ekenäs är en av undervisningspunkterna i staden.

Raseborgs Kulturinstitut / musikinstitutet Torggatan 8 10300 Karis (019-289 2751)