På svenska

Muskari

ILMOITTAUTUMINEN

pääsytestiin ja musiikkileikkikouluun

Muskari

Varhaisiän musiikkikasvatus

  • Alle kouluikäisille lapsille järjestettyä ryhmäopetusta
  • Lapset valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jaetaan ryhmiin iän mukaan
  • Oppitunnin kesto on vähintään 45 minuuttia viikossa
  • Lukukausimaksu on tällä hetkellä 90 €

Tavoitteet

  • Antaa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat hyvän pohjan myönteisen musiikkisuhteen rakentamiseen, sekä luovat suotuisat edellytykset myöhemmille musiikkiopinnoille.
  • Tukea lapsen kokonaispersoonallisuutta sekä sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kehitystä.
  • Tukea lapsen luovaa kehitystä ja kykyä ilmaista itseään musiikin keinoin.

Sisältö

  • Musiikin peruselementtien, eli dynamiikan, sointivärin, rytmin, tempon, melodian, harmonian ja muodon alkeiden opettelu.
  • Keskeisimmät työtavat ovat laulaminen, loruileminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja musiikin kuunteleminen.
Raaseporin Kulttuuriopisto / musiikkiopisto Torikatu 8 10300 Karjaa (019-289 2751)