Suomeksi

Aktuellt

Ti, 15.08. kl. 17.30
Info och planering av lektionstider i Hangö

On, 16.08. kl. 17.30
Info och planering av lektionstider i Ekenäs

To, 17.08. kl. 17.00
Info och planering av lektionstider i Karis

To, 17.08. kl. 19.00
Info och planering av lektionstider i Ingå

Fr, 18.08.
Höstterminens undervisning inleds

ANMÄLNING

till inträdestest och musiklekskola

Musikinstitutet Raseborgs verksamhet fortsätter fr.o.m. 1.8.2017 inom

RASEBORGS KULTURINSTITUT

Musikinstitutets verksamhetsområde är staden Raseborg (med undervisning i Ekenäs och Karis) samt Hangö och Ingå. Här kan man utöva musik på ett mångsidigt sätt.

  • man får personlig instrumentundervisning
  • man får musicera tillsammans med andra
  • man får träna sitt gehör, lära sig notskrift, musikteori och annat intressant!
  • för barn under skolåldern finns musiklekskola

KANSLIET:
Ystadsgatan 14
10600 Ekenäs

Musikinstitutets kansli är sommarstängt 22.6 kl. 15.00 - 31.7.2017.

OBS! Anmälningstiden till inträdestest är avslutad för i år. Anmälningslänken fungerar inte för tillfället.

       
Musikinstitutet Raseborg, Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs, tfn. (019) 289 2750