Suomeksi

Aktuellt

On, 26.10. kl. 19.00
Santeri Rautiainens pedagogiska gitarrkonsert i Sigurd Snåresalen

Ti, 01.11. kl. 18.00
Pianoafton med Anna Franzons elever i Karis

Ti, 01.11. kl. 18.30
Blåsarnas afton i Sigurd Snåresalen

On, 02.11. kl. 18.30
Elevafton i Hangö

Sö, 06.11. kl. 15.00
Dragspelsduetter i Sigurd Snåresalen - Kalle Välimaa med sina elever

Anmälning till musiklekskola

Musikinstitutet Raseborg

Musikinstitutet Raseborgs verksamhetsområde är staden Raseborg (med undervisning i Ekenäs och Karis) samt Hangö och Ingå. Här kan man utöva musik på ett mångsidigt sätt.

  • man får personlig instrumentundervisning
  • man får musicera tillsammans med andra
  • man får träna sitt gehör, lära sig notskrift, musikteori och annat intressant!
  • för barn under skolåldern finns musiklekskola


KANSLIET HAR FLYTTAT 1.8.2016 TILL:
Ystadsgatan 14
10600 Ekenäs

DET FINNS ÄNNU NÅGRA LEDIGA PLATSER I MUSIKINSTITUTETS MUSIKLEKSKOLGRUPPER. DU KAN FRÅGA EFTER LEDIGA PLATSER.

Anmälningslänken finns på denna sida.

Grupptiderna finns under "Musiklek" / "Läsåret".

Närmare upplysningar ger kanslist Inger Kokko
tisdagar och torsdagar kl 9-16 tfn 019 289 2748.


       
Musikinstitutet Raseborg, Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs, tfn. (019) 289 2750