Suomeksi

Aktuellt

Må, 06.03. kl. 19.00
Kammarmusik i all sin glans i Sigurd Snåresalen

Ti, 07.03. kl. 18.30
Elevafton i Karis

To, 09.03. kl. 18.30
Elevafton i Hangö

Må, 13.03. kl. 18.30
F-13 -konsert i Karis finska gymnasium

Ti, 14.03. kl. 18.30
Debutanternas afton i Sigurd Snåresalen

Anmälning till musiklekskola

Musikinstitutet Raseborg

Musikinstitutet Raseborgs verksamhetsområde är staden Raseborg (med undervisning i Ekenäs och Karis) samt Hangö och Ingå. Här kan man utöva musik på ett mångsidigt sätt.

  • man får personlig instrumentundervisning
  • man får musicera tillsammans med andra
  • man får träna sitt gehör, lära sig notskrift, musikteori och annat intressant!
  • för barn under skolåldern finns musiklekskola

KANSLIET:
Ystadsgatan 14
10600 Ekenäs

Rektor Tuula Kalmi på kansliet 28-30.12.2016 och därefter fr.o.m. måndag 9.1.2017.
Kanslist Inger Kokko på kansliet tisdagar och torsdagar,
efter julen fr.o.m. 5.1.2017.

DET FINNS ÄNNU NÅGRA LEDIGA PLATSER I MUSIKINSTITUTETS MUSIKLEKSKOLGRUPPER. DU KAN FRÅGA EFTER LEDIGA PLATSER.
Anmälningslänken finns på denna sida.
Grupptiderna finns under "Musiklek" / "Läsåret".
Närmare upplysningar ger kanslist Inger Kokko
tisdagar och torsdagar kl 9-16 tfn 019 289 2748.


       
Musikinstitutet Raseborg, Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs, tfn. (019) 289 2750